Zámek Újezd (čp. 20)

Újezd - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko, rokoko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Původní tvrz stojící ve vsi Újezd byla upravena renesančně. V 1. třetině 18. století byl vybudován barokní zámek s kaplí sv. Anny.

Historie

Původní tvrz ve vesnici Újezd byla přestavěna renesančně v 16. století za Chlumčanských z Přestavlk. Její pozůstatky dodnes obsahuje jádro barokního zámku. Ten vznikl v 1. třetině 18. století a tvoří jej patrová dvoukřídlá budova, k níž přiléhá v pravém úhlu křídlo se zámeckou kaplí sv. Anny. Fasády jsou barokní. Interiéry mají v přízemí valené klenby se styčnými lunetami a renesančními hřebínky. Do patra stoupá klenuté schodiště. Patro má ploché stropy, dochovaly se zde barokní dveře.

Kaple má polokruhová okna s barokními šambránami. V ose střechy je sanktusová věžička. Velmi hodnotná je fresková výzdoba od Františka Julia Luxe z 1. poloviny 18. století, jež pokrývá klenutý strop výjevy ze života patronky a náleží k ní také iluzivní architektura hlavního oltáře. Tentýž autor vyzdobil rovněž kapli na zámku v nedaleké Dolní Lukavici. Inventář kaple je rokokový. Objekt má dnes soukromého majitele a je veřejnosti běžně nepřístupný. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Zámek Újezd (čp. 20)Zámek Újezd (čp. 20)