Újezd

Újezd - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Újezd je malá vesnice se zámkem, ležící nedaleko Horšic a Přeštic.

http://www.obec-horsice.cz

Památky v oblasti

Zámek Újezd (čp. 20)

Zámek Újezd (čp. 20)
Původní tvrz stojící ve vsi Újezd byla upravena renesančně. V 1. třetině 18. století byl vybudován barokní zámek s kaplí sv. Anny.

Historie

Malá vesnice Újezd se zámkem a panským dvorem leží ve svažité vyvýšené poloze. Najdeme ji asi 7 km jihovýchodně od Přeštic. Patří pod správní území obce Horšice v okrese Plzeň-jih. První historické zmínky pocházejí z 2. poloviny 14. století. K roku 1373 je znám drobný šlechtic Vitmar. Jeho dcera byla násilím provdána za Viléma z Vlčkovic, jenž ji poté držel v domácím vězení. Roku 1427 je připomínán jako majitel Purkart z Újezdu a vesnice se poté dlouho nazývala Purkartův Újezd. Kolem roku 1615 se majitelem statku stal Bedřich Švihovský z Rýzmberka a na Příchovicích. V roce 1642 jej koupil Jan Karel z Kokořova. Kokořovci statek později prodali hraběti Václavu z Klenové, jenž ho dal věnem dceři Marii Anně, jež se provdala za Františka Václava z Vrtby. Za hrabat z Vrtby ztratil statek samostatnost a byl připojen k Žinkovům. V roce 1915 byl od žinkovského velkostatku odprodán, v roce 1948 pak znárodněn.  

Vesnici dominuje zámek a bývalý panský dvůr. Najdeme zde zajímavé doklady lidové architektury. Poblíž existovala kdysi vesnice Chylava, jež však zanikla již v 15. století.

Fotografie

Zámek Újezd (čp. 20)