Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích

Těnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích představuje gotickou jednolodní stavbu. Později byl barokizován. Pod ním stojí barokní fara.

Historie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích je jednolodní gotickou stavbou s polygonálním závěrem z počátku 14. století. Později byl barokizován. Na severu přiléhá sakristie a kaple z 18. století s trojbokým závěrem. Věž s jehlancovou střechou byla přistavěna dodatečně v 19. století. Je zde dochována řada původních detailů, jako jsou lomená ostění oken s kružbami, masky u římsy, nárožní kvádrování či portály. V interiéru se zachoval sedlový portálek do sakristie. Klenba presbytáře je žebrová. Mobiliář je barokní. Jsou zde rovněž dochovány renesanční náhrobníky držitelů Těnovic, např. Vintířů z Vlčkovic, Karla ze Svárova. Obraz Nanebevzetí Panny Marie vytvořil Zikmund Rudl. Okolo se rozprostírá hřbitov. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Pod ním je umístěna budova fary.   

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích