Historické jádro města Spálené Poříčí

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus, secese
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Ve Spáleném Poříčí najdeme řadu historicky cenných staveb. Historické jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historie

Rozlehlý čtyřkřídlý zámek uzavírá východní stranu náměstí Svobody ve Spáleném Poříčí. Byl vybudován zřejmě na místě gotické tvrze obklopené příkopy, a to jako renesanční novostavba. Později byl upravován. Farní kostel stál ve Spáleném Poříčí již ve 14. století. Po požáru byl kostel sv. Mikuláše opraven a později barokizován. U kostela jsou umístěny barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Antonína Paduánského. Barokní budova děkanství byla přestavěna roku 1780. Radnice se secesní fasádou vznikla roku 1903 na místě původní starší radnice z roku 1738. Ve městě se dochovala řada hodnotných domů, klasicistních i mladších. Často jsou zdobeny zajímavými vykrajovanými štíty. Po posledním požáru nahradily starší roubenou zástavbu. Historické jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Fotografie

Historické jádro města Spálené Poříčí