Spálené Poříčí

Spálené Poříčí - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

http://www.spaleneporici.cz

Památky v oblasti

Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)

Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)
Barokní budova děkanství ve Spáleném Poříčí byla vystavěna roku 1780. Na čelní fasádě jsou umístěny tři pamětní desky.

Historické jádro města Spálené Poříčí

Historické jádro města Spálené Poříčí
Ve Spáleném Poříčí najdeme řadu historicky cenných staveb. Historické jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století.

Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)

Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)
Ve Spáleném poříčí najdeme řadu historicky cenných městských domů. Mezi nejzajímavější patří domy čp. 31, 34, 120, 138, 159 a 161.

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)
V areálu bývalého panského dvora ve Spáleném Poříčí vynikají stavby špýcharu a pivovaru.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném Poříčí

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném Poříčí
U kostela sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí najdeme barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Antonína Paduánského.

Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)

Zámek Spálené Poříčí (čp. 1)
Dominantní památkou Spáleného Poříčí je rozlehlý čtyřkřídlý zámek, který uzavírá východní stranu náměstí.

Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí

Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí
Ve Spáleném Poříčí najdeme doklady staré židovské zástavby i židovský hřbitov.

Historie

Město Spálené Poříčí najdeme asi 6 km severovýchodně od Blovic v okrese Plzeň-jih. Pod správní území patří také Číčov, Hořehledy, Hořice, Karlov, Lipnice, Lučiště, Struhaře, Těnovice, Vlkov a Záluží. Původní tržní ves vznikla pravděpodobně kolonizací pány z Rožmitálu ve 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1239. V roce 1263 prodal Budislav z Rožmitálu vesnici klášteru v Kladrubech. Roku 1360 je tady zmiňován Bohuslav ze Švamberka. V roce 1413 je poprvé uváděna tvrz, hospoda a mlýn. Roku 1506 se stal majitelem Jan Roupovský z Roupova. V roce 1514 získalo městečko právo týdenního trhu. Po roce 1609 docházelo ke sporům mezi katolíky a protestantskou většinou. Roku 1620 císařské vojsko pod vedením generála Karla Buquoye po pětidenním pobytu při odchodu městečko podpálilo. Kromě domů byl zničen i městský archiv. Poté se vžil název Spálené Poříčí. Přišla sem židovská komunita, jež zde měla již před rokem 1670 synagogu a hřbitov, brzy poté byl vytvořen i základ otevřeného ghetta. Roku 1715 bylo panství prodáno hraběnce Anně Polyxeně z Clary a Aldringen. Roku 1721 byl přikoupen statek v Těnovicích. V roce 1749 byl majetek prodán kapitule u sv. Víta v Praze. Mimořádnou událostí se roku 1756 stalo dočasné ukrytí chrámového pokladu před vojsky v místním zámku. Další velký požár vypukl v roce 1838. Roku 1900 žilo ve 222 domech 1 653 obyvatel. Historické jádro bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Od roku 1996 je Spálené Poříčí městem. V roce 2003 získalo titul Historické město roku.

Ve Spáleném Poříčí najdeme zámek, kostel sv. Mikuláše, zajímavé historické jádro a cenné městské domy. Zmínit můžeme také budovu děkanství, panský pivovar, radnici, sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Antonína Paduánského či židovský hřbitov. Při cestě k Lipnici stojí výklenková kaplička. 

Kněz, spisovatel a představitel venkovské prózy Jindřich Šimon Baar (1869–1925) působil ve Spáleném Poříčí krátce jako kaplan. Učitel a básník Tadeáš Vrba, vlastním jménem Jan Mukenšnábl (1879–1961), učil ve Spáleném Poříčí v letech 1897–1899. Středoškolský a později vysokoškolský pedagog a literární historik Václav Jílek (1903–1967) tady navštěvoval začátkem 20. století obecnou a měšťanskou školu. Učitel, hudebník, beletrista a znalec chodského folkloru Jiří Kajer (1904–1969) se narodil ve Spáleném Poříčí roku 1904. V roce 1915 se zde narodil kněz a lidový léčitel František Ferda (1915–1991).

Významné pověsti

Pověst o zvonu

Na zvonici ve Spáleném Poříčí býval zvon, kterému se říkalo Smutný. Spálenopoříčskému kostelu jej darovala hraběnka z Těnovic. Zvon jednoho dne uletěl a letěl rovnou do Těnovic. Hraběnka byla právě na lovu, viděla zvon letět, vystřelila po něm a prostřelila jej. Od té doby se na něm nacházela dírka a smutným hlasem oznamoval osadníkům, že se některý ze sousedů rozloučil se světem.

Významné osobnosti

František Ferda

1915-1991

Fotografie

Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)Historické jádro města Spálené PoříčíKostel sv. Mikuláše ve Spáleném PoříčíMěstské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Svatohorské ve Spáleném PoříčíZámek Spálené Poříčí (čp. 1)Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí