Zbytky tvrze v Nezdicích (čp. 60)

Nezdice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozůstatky tvrze najdeme v Nezdicích v areálu hostince čp. 60.

Historie

Na základě písemných zpráv můžeme v Nezdicích hypoteticky předpokládat existenci středověkého panského sídla, fungujícího snad až do 16. století. V roce 1574 se Nezdice znovu staly na kratší dobu samostatným statkem s evidentní existencí panského sídla. To snad využilo sídlo původní. Zdejší tvrz je ovšem poprvé zmiňována až roku 1653, kdy je uváděna již jako pustá.

Pozůstatky tvrze můžeme najít v areálu hostince čp. 60. Jedná se o samostatně stojící a bohatě zdobenou přízemní stavbu se sedlovou střechou a arkádami po straně. Průčelí zdobí pravoúhlá okna s nadokenními římsami a štukovými ozdobami. Na štítu je umístěn letopočet 1893.   

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.