Nezdice

Kaplička v Nezdicích
Kaplička se nachází nedaleko kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Dříve v ní bývala umístěna menší socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V Nezdicích najdeme kostel sv. Prokopa. Původně gotická stavba byla později upravena barokně.

Mohylové pohřebiště u Nezdic
Nedaleko obce Nezdice najdeme pozůstatky mohylových pohřebišť.

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Zbytky tvrze v Nezdicích (čp. 60)
Pozůstatky tvrze najdeme v Nezdicích v areálu hostince čp. 60.