Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově

Chotěšov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V obci Chotěšov najdeme několik drobných staveb a sochařských děl. Jedná se zvláště o boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

Historie

Kamenná boží muka jsou situována naproti hřbitovu při silnici z Chotěšova do Dobřan. Na hranolovém soklu s rozšířenou hlavicí je válcový dřík završený čtyřbokou uzavřenou kapličkou s mělkými nikami. Při silnici směřující na Plzeň stojí boží muka na podstavci zapuštěném do země. Na kvádrovém ořímsovaném soklu s profilovanou římsou je vztyčen sloupek s poškozenou hlavicí. Na něm je dnes rovněž poškozená kaplička s vpadlými poli. Kříž byl ulomen. Boží muka jsou pískovcová, jedná se o kvalitní pozdně renesanční práci z doby kolem roku 1600. Obdobná boží muka stávala poblíž železničního viaduktu při silnici vedoucí na Týnec.

Chotěšovskému náměstí dominuje rustikálně pojatá plastika sv. Jana Nepomuckého na hranolovém soklu z roku 1853. Na dvoustupňovou schodovou část čtvercového půdorysu dosedá podstavec zužující se ve třech stupních tak, aby na něj plynule navazoval o něco užší vysoký hranolový dřík. Na podstavci je německý nápis. Na vrcholu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Světec je vyobrazen v tradičním ikonografickém pojetí i postoji. Je oděn v kanovnickém rouchu, v levé ruce drží kříž, který se opírá o levé rameno. V pravé ruce je palmová ratolest. Dílo má poměrně vysokou uměleckou kvalitu, je nově opraveno.

Za mostem přes železniční trať stojí poblíž bývalého klášterního hospodářského dvora korintský sloup s další sochou sv. Jana Nepomuckého. Sokl je ozdoben znakem kláštera, monogramem IHS a nápisem s uvedením letopočtu 1700.

V zahradě domu čp. 347 se nachází sokl nesoucí dřík s hlavicí a kvalitně provedenou kamennou skulpturou Panny Marie Immaculaty z roku 1687, která byla zhotovena plzeňským kameníkem Janem Mejlíkem na náklady kláštera jako připomínka místa, kde byl v lednu 1421 kališníky upálen vůdce obránců kláštera. Mariánský sloup je pískovcový, po stranách volut jsou křídla dekorovaná zlidověle pojatým akantem. Na čelní straně soklu je v kartuši znak kláštera. Hlavice je korintská z akantových listů. Na ní stojí socha Panny Marie se schematicky řešenou tuhou draperií a se sepjatýma rukama v rozloženém plášti.

Fotografie

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v ChotěšověBoží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v ChotěšověBoží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v ChotěšověBoží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově