socha Panny Marie Immaculaty

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově
V obci Chotěšov najdeme několik drobných staveb a sochařských děl. Jedná se zvláště o boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

Chotěšov
Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie. 

Socha Panny Marie v Úněšově
Barokní kamenná socha Panny Marie Immaculaty z 18. století.

Socha Panny Marie v Žinkovech
U kostela v Žinkovech stojí socha Panny Marie Immaculaty z roku 1786, pocházející z dílny Lazara Widemanna.

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi Touškově
Ve Vsi Touškově najdeme barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Socha Panny Marie Immaculaty byla odcizena, zůstal pouze podstavec se sloupem.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Immaculaty a biskupa ve Vrčeni
Na návsi ve Vrčeni stojí sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Immaculaty a sv. Vojtěcha. Další sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme mezi obcemi Vrčeň a Dvorec.

Ves Touškov
Ves Touškov najdeme nedaleko Stodu. První zmínka o obci pochází z roku 1243. Dominantou je kostel sv. Markéty. 

Vrčeň
Vesnici Vrčeň najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé je zmiňována již roku 1189. Obci dominuje kostel sv. Vavřince, nedaleko stojí poutní kaple sv. Vojtěcha.

Záluží
Záluží je malá vesnice nedaleko Stodu. Její historie je spojena s klášterem v Chotěšově. 

Žinkovy
Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.