Hradiště Hradec u Stodu

Hradec - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.   

Historie

V jihozápadní části Hradce se v místě zvaném Na Hrobech rozkládá rozsáhlé slovanské hradiště z 9. století s valy a příkopy. Zabírá rozlohu asi 6 ha. Na jihu jsou svahy ostrožny strmé a spadají směrem k řece Radbuze, na severu a východě klesají k soutoku Radbuzy s Touškovským potokem. Stával tady kostel sv. Vavřince, který je zmiňován roku 1298. U kostela byla vybudována asi ve 14. století tvrz. Kostel byl v roce 1669 zvětšen, sklenut, opatřen většími okny a věžičkou. Naposledy byl opravován v roce 1768. Po zrušení kláštera v Chotěšově za vlády Josefa II. byl uzavřen, odprodán a posléze zbořen. V roce 1354 tady byl uváděn i kostel sv. Vojtěcha.

Hradiště je dnes částečně zastavěno rodinnými domky a prochází jím silnice směřující na Lisov, jež protíná val, pod nímž se nachází areál mlýna. Ve východní části hradiště byla umístěna dodnes znatelná akropole o rozloze asi 2 ha. Tady zřejmě stálo vladycké sídlo. Prostor akropole a předhradí odděluje val s vnějším příkopem. V 60. letech 19. století byla akropole poškozena výstavbou železniční trati.

Nalezená keramika byla časově zařazena do období střední až mladší doby hradištní. V roce 1972 byl proveden Jarmilou Justovou na předhradí záchranný výzkum západního valu. Důvodem osídlení této oblasti jihozápadního pohraničí v 9. století mohla být lokace na jedné z důležitých obchodních cest z Řezna do středních Čech.

Fotografie

Hradiště Hradec u Stodu