Kostel sv. Jiří v Hradci

Hradec - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Farní kostel sv. Jiří dominuje obci Hradec. Původně gotická stavba byla v 19. století upravena novogoticky. Blízko kostela se nachází patrová barokní fara.

Historie

Farní kostel sv. Jiří je dominantou Hradce i okolní krajiny. Roku 1773 spolu se vsí vyhořel, poté byl obnoven a k jeho boku byla přistavěna jižní věž. K obdélné lodi přiléhá užší trojboce uzavřený presbytář s dvojicí hranolových věží na bocích. K lodi byly od západu a jihu přistavěny předsíně. V severním podvěží je umístěna sakristie. Hlavní oltář je raně barokní, z této doby zřejmě pocházejí i postranní oltáře.

Původní gotický kostel byl vybudován po polovině 14. století. V 19. století byl upraven ve stylu novogotiky. Znovu opravován byl také v 60. letech 20. století. Prostor kolem kostela je ohraničen kamennou zdí, v níž je umístěna barokní brána se štítem, reliéfem lebky a letopočtem 1741. Druhý vstup na jižní straně je datován do roku 1909. Při vstupu do areálu je kamenné schodiště a pamětní kříž s kamenným válcovým dříkem. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V jeho blízkosti najdeme patrovou barokní faru.

Fotografie

Kostel sv. Jiří v HradciKostel sv. Jiří v HradciKostel sv. Jiří v HradciKostel sv. Jiří v HradciKostel sv. Jiří v Hradci