brána

Bývalý panský dvůr ve Štěnovicích (čp. 162)
Rozsáhlý hospodářský dvůr sousedí se štěnovickým zámkem. Z areálu vyniká především někdejší dům správce objektu.

Historické jádro města Rokycan
Historický střed města se zbytky městského opevnění.

Hradiště Radná u Olešné
Hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku.

Kostel Nejsvětější Trojice v Rokycanech
Kostel byl postaven zřejmě protestanty patrně v letech 1609–1615.

Kostel sv. Jiří v Hradci
Farní kostel sv. Jiří dominuje obci Hradec. Původně gotická stavba byla v 19. století upravena novogoticky. Blízko kostela se nachází patrová barokní fara.

Kostel Všech svatých v Hřešihlavech
Nynější pozdně barokní stavba pochází z let 1768–1769.

Nový zámek ve Svinné (čp. 1)
Nový zámek vznikl jako náhrada starší a tehdy již nevyhovující tvrze nejspíše v průběhu druhé poloviny 17. století.

Tvrz Svinná (čp. 2)
Tvrz byla postavena kolem roku 1400 snad Rousem ze Svinné.

Zámek Nebílovy (čp. 1)
Zámek v Nebílovech představuje vytříbenou barokní architekturu. Unikátní je forma dvou protilehlých objektů, které svírají čestný dvůr.

Zámek Zbiroh (čp. 1)
Zámek je od roku 2005 přístupný veřejnosti, návštěvníci si ho mohou prohlédnout ve dvou okruzích.

Zámek Zelená Hora (čp. 1)
Zelená Hora dominuje celému Nepomucku. Na barokní zámek byla přestavěna za Václava Vojtěcha ze Šternberka. Nejvíce ji proslavil nález Rukopisu zelenohorského a v novodobé historii zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka Černí baroni.