Kostel sv. Mikuláše se zvonicí v Dobřanech

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původní gotický kostel sv. Mikuláše v Dobřanech byl později barokizován. Zvonice byla vybudována v roce 1700.

Historie

Hlavní farní kostel sv. Mikuláše v Dobřanech je převážně ještě raně gotickou stavbou, která nemá kromě Plzně v širším okolí srovnání. V roce 1272 již kostel stál a roku 1431 je poprvé zmiňován jako farní. Požáry a následné přestavby v letech 1651 a 1692 z velké míry setřely původní monumentální gotickou podobu. Zvláště k tomu přispěla barokní přestavba v letech 1756–1758. Dnes má kostel jednolodní formu s bočními loděmi v křížení, před západním průčelím byla přistavěna barokní předsíň se třemi vstupy. Interiér kostela tvoří monumentální loď zastropená bedněnou omítnutou klenbou. Presbytář je zaklenut valenou klenbou. Na stropě jsou velké barokní fresky s výjevy ze života sv. Mikuláše. Z presbytáře je přístupná klenutá kaple Srdce Páně a sakristie. Krov kostela je barokní, a to včetně sanktusové věžičky. Inventář pochází z doby barokní přestavby. Oltáře mají bohatou sochařskou výzdobu.

Zvonice tvoří spolu s kostelem a starou školou zajímavou skupinu staveb na náměstí. Byla postavena v barokním stylu roku 1700. V roce 1865 byla navýšena o nové zvonicové patro s empírovou fasádou. Po zásahu během bombardování města za druhé světové války byla původní cibulovitá báň nahrazena dnešní jehlancovou střechou a byly obnoveny omítky. Kostel a zvonice jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše se zvonicí v DobřanechKostel sv. Mikuláše se zvonicí v DobřanechKostel sv. Mikuláše se zvonicí v DobřanechKostel sv. Mikuláše se zvonicí v Dobřanech