Fara v Čížkově (čp. 1)

Čížkov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara v obci Čížkov pochází z roku 1680. Dnešní podobu dostala v 19. století.

Historie

Barokní fara se nachází v Čížkově u silnice naproti kostelu sv. Jana Křtitele. Byla zbudována v roce 1680, do dnešní podoby byla upravenav 19. století. Patrová budova obdélného půdorysu má šestiosé průčelí a je kryta mansardovou střechou. Průjezd ve středu přízemí je zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými a pětibokými výsečemi. Do místností odtud vedou obdélné vchody ve stuhovém ostění. V přízemních místnostech jsou valené klenby. Objekt fary je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fara v Čížkově (čp. 1)Fara v Čížkově (čp. 1)