kostel sv. Jana Křtitele

Čížkov
Vesnice Čížkov leží nedaleko Nepomuku. První spolehlivá písemná zmínka o obci pochází z roku 1237. Někdy je první zmínka kladena již do roku 1146.    

Fara v Čížkově (čp. 1)
Barokní fara v obci Čížkov pochází z roku 1680. Dnešní podobu dostala v 19. století.

Kladruby
Vojenice jsou místní částí obce Kladruby. Poprvé jsou Vojenice připomínány roku 1352 jako součást rokycanského děkanátu. V 16. století připojili Gryspekové Vojenice a Kladruby k libštejnskému panství.

Kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově
Původně gotický kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově prošel v 18. století barokními úpravami. V jeho blízkosti stojí barokní fara.

Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně
V těsném sousedství zámku stojí děkanský kostel sv. Jana Křtitele. V sousedstí stojí barokní fara.

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci
Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Manětín
Městečko usazené v malebné lesnaté krajině na úpatí Chlumské hory je známé jako „barokní perla západních Čech“, a to především díky rozsáhlému zámeckému areálu, dvojici kostelů a mimořádné kolekci sochařských děl z první poloviny 18. století.

Maxov
Malá vesnice poblíž Všerub, založená Wolfem Maxmiliánem Lamingenem (Lomikarem).

Mýto
Město Mýto bylo téměř celé zničeno při dvou požárech v letech 1900 a 1908, proto tu kromě kostelů nenajdeme zachovalé měšťanské domy.

Srby
Vesnice s vrcholně barokním kostelem sv. Jana Křtitele. Za vsí zbytky někdejší Ferdinandovy huti.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.