Fara v Budislavicích (čp. 6)

Budislavice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Klasicistní fara v Budislavicích stojí ve středu obce v blízkosti kostela sv. Jiljí a obytných domů.

Historie

Od roku 1370 existovala v Budislavicích plebanie. V roce 1787 byla v obci zřízena lokalie a roku 1857 fara. Patrová budova fary byla vystavěna na náklady náboženské matice v raně klasicistním stylu. Je opatřena valbovou střechou. Nachází se ve středu obce, v sousedství obytných domů a kostela sv. Jiljí. Je obklopena zahradou. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fara v Budislavicích (čp. 6)Fara v Budislavicích (čp. 6)Fara v Budislavicích (čp. 6)