Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Týnci

Týnec - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický farní kostel ze 14. století nechal Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat v 17. století barokně přestavět. Kostel obklopuje hřbitov, který si jako místo svého posledního odpočinku vyvolili právě Kolovratové.

Historie

Týnský kostel Nanebevzetí Panny Marie má svůj původ již ve 14. století, neboť první zmínka o něm pochází z roku 1352. Právě gotický původ kostela je na něm stále velmi patrný. Jako farní kostel ovšem fungoval pouze do husitství, posléze již jako součást klenovského panství pouze chátral a v 16. století již nestál majitelům panství ani za zmínku, když Týnec prodávali nové vrchnosti. Právě Vidršpergárové v roce 1617 však přistoupili k rozsáhlé obnově kostela. Tou dobou se také kostel stal významným mariánským poutním místem. Pravidelně k němu přicházela procesí poutníků, jezuité sem směřovali své poutě, mluvilo se o zázracích a kostel se těšil nebývalému zájmu široké veřejnosti. Zlatá éra ovšem záhy pominula, neboť již roku 1685 se novým centrem mariánského kultu staly nedaleké Klatovy. V roce 1738 se kostel dočkal barokní úpravy.

 

Dnešní podoba svatostánku stále poukazuje na gotický původ. Především kněžiště má opěráky a hrotitá okna. Věž na západní straně kostela byla přistavěna až v roce 1660. Kostel je jednolodní na jednoduchém obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným presbytářem. Za pozornost stojí především renesanční dveře na jižní straně a malba klečícího rytíře ze 16. století na pravé straně triumfálního oblouku.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TýnciKostel Nanebevzetí Panny Marie v Týnci