Špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově

Švihov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Švihovský špitální kostel stával ve Švihově již ve 14. století, posléze byl významně upraven za Půty Švihovského a koncem 18. století zrušen v rámci josefínských reforem. Jeho gotické jádro se dochovalo ve hmotě obytného domu.

Historie

Špitální kostel sv. Jana Evangelisty byl založen neznámo kým již v roce 1342 a již tou dobou byl u něj zřízen špitál. O dalších osudech kostela se dochovala zpráva až z doby Půty Švihovského z Rýzmberka. Tehdy tento vlivný šlechtic nechal kostel přestavět a znovu vysvětit, loď a kněžiště byly tou dobou právě opatřeny síťovou a hvězdovou klenbou ozdobenou erbovními štítky pánů ze Švihova. Další významné opravy se svatostánek dočkal až v roce 1770 díky chudenickému správci Václavu Podivínu Holečkovi. Tím ovšem jeho historie de facto končí, neboť již o 18 let později byl zrušen patentem Josefa II. Odsvěcenou budovu posléze zakoupil měšťan Tomáš Maršálek, který ji přeměnil na obytný dům. K bydlení slouží tato stavba dodnes a stále jsou na ní, i přes četné přestavby, patrné gotické prvky upozorňující na její značné stáří.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.