Zámek Mokrosuky (čp. 1)

Mokrosuky - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Mokrosuky, které byly již od 14. století součástí velhartického panství, se až za Perglarů z Perglasu koncem 16. století dočkaly šlechtického sídla v podobě vodní tvrze.

Historie

Mokrosuky jsou poprvé zmiňovány v roce 1418 v souvislosti s prodejem místního mlýna. Již tou dobou byl tento statek součástí rozlehlého panství pánů z Velhartic. Nepříznivý statut pouze hospodářského dvora, který nesloužil jako šlechtická rezidence, vedl k tomu, že až do konce středověku nevyvstala potřeba výstavby jakékoli rezidence. Situace se změnila s rokem 1579, kdy Mokrosuky zakoupil poměrně majetný Volf Gothard Perglar z Perglasu. On, případně jeho syn, zde nechal postavit tvrz obehnanou vodním příkopem, a to i přesto, že zdejší panství bylo stále spravováno z Velhartic. Když tak roku 1623 dolehly na velhartického pána, tou dobou jím byl Gothardův syn Václav Otakar, konfiskace, podlehla jim i mokrosucká tvrz. Václavu Otakarovi se sice podařilo vymoci od krále odpuštění, avšak Mokrosuky nadále sužovala 30letá válka, neboť tvrz hostila nejprve Marradasova a posléze i Huertova vojska.

Ani druhá polovina 17. století nebyla klidnější, Humprech Račín z Račína se totiž pokoušel na svých statcích podnikat, avšak neúspěšně a kvůli dluhům se musel statku vzdát ve prospěch své dcery, provdané za hraběte Althana. Tou dobou již byla opuštěná tvrz odsouzena víceméně k zániku. Apolena Lidmila Althanová záhy za úplatu přenechala tvrz svému bratrovi Arnoštovi Adalbertovi z Račína, jenž jej připojil ke svému hrádeckému panství. Později byl zasypán vodní příkop a tvrz se stala součástí hospodářského dvora.

Mokrosuky jsou jednoduchou dvoukřídlou budovou s jedním patrem. Na první pohled upoutá otevřená arkádová chodba v přízemí a v prvním patře a etážový štít na východě. Renesanční původ připomíná zvláště pravá polovina s renesančními štíty. Původní křížové klenby dnes nahradily plochostropé, výjimkou jsou křížovo-hřebínkové klenby v některých přízemních místnostech a široký průjezd, který je sklenut valeně s výsečemi. V blízkosti se nachází také bývalá zámecká kaple s půlkruhovým závěrem.

Fotografie

Zámek Mokrosuky (čp. 1)Zámek Mokrosuky (čp. 1)Zámek Mokrosuky (čp. 1)Zámek Mokrosuky (čp. 1)