Martin de Hoeff Huerta

Hrad Velhartice
Staviteli velhartického hradu byli na konci 13. století páni z Velhartic. Dodnes zde můžeme obdivovat skutečně unikátní fortifikační opatření, které spočívalo v propojení dolní obranné věže s horním palácem skrze monumentální kamenný most s...

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek. 

Zámek Mokrosuky (čp. 1)
Mokrosuky, které byly již od 14. století součástí velhartického panství, se až za Perglarů z Perglasu koncem 16. století dočkaly šlechtického sídla v podobě vodní tvrze.