Baltazar de Marradas

Hlavňovice
Nedaleko Sušice se v hornaté pošumavské krajině nachází malá obec Hlavňovice, o níž máme první zmínku až z počátku 15. století, kdy snad náležela sousednímu velhartickému panství.

Hrad Velhartice
Staviteli velhartického hradu byli na konci 13. století páni z Velhartic. Dodnes zde můžeme obdivovat skutečně unikátní fortifikační opatření, které spočívalo v propojení dolní obranné věže s horním palácem skrze monumentální kamenný most s...

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek. 

Tvrz Opálka (čp. 1)
Tvrz Opálku nacházející se přibližně 11 km jihovýchodně od Klatov vystavěl na vedlejší zemské stezce vedoucí z Janovic do Bavorska zřejmě Bušek ze Strážova před koncem 14. století. Dodnes patrné pozůstatky renesanční přestavby pak provedl...

Zámek Mokrosuky (čp. 1)
Mokrosuky, které byly již od 14. století součástí velhartického panství, se až za Perglarů z Perglasu koncem 16. století dočkaly šlechtického sídla v podobě vodní tvrze.