Kostel sv. Máří Magdalény v Malém Boru

Malý Bor - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně románský kostel s renesančními klenbami má na hlavním oltáři umístěnou sochu Černé madony přenesenou ze zrušené horažďovické kaple na Loretě.

Historie

Nedaleko od Horažďovic, cestou na Klatovy, se nachází obec Malý Bor. Nezpochybnitelnou dominantou vsi je starobylý kostel sv. Máří Magdalény, jehož založení se klade do počátku 13. století. Stavba se pyšní zajímavým stavebním vývojem, který je dodnes velmi dobře dokumentován v jednotlivých částech kostela. Můžeme tu pozorovat románské, gotické i barokní prvky, v interiéru pak najdeme i rokokové oltáříky.

 

Kostel je jednoduchou jednolodní stavbou s pravoúhle zakončeným presbytářem. Jádro kostela stálo již kolem roku 1220, zatímco boční kaple přibyla až v roce 1396. Sakristie je situována na jihu a z jihozápadu ke kostelu přiléhá hranolová věž, v jejímž posledním patře můžeme vidět románská okénka. Interiéry zaklenují klenby nejrůznějších druhů a obvykle značného stáří. Ačkoli většina vybavení pochází z 18. století, vysokou historickou cenu mají především figurální nástěnné malby lučištníků na jižní stěně a socha Černé madony přenesená sem ze zrušené loretánské kaple v Horažďovicích. Zajímavá je také středověká kamenná křtitelnice a raně novověké náhrobníky.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény v Malém BoruKostel sv. Máří Magdalény v Malém Boru