Zámek Mačice (čp. 1)

Mačice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V malé vísce nedaleko Horažďovic stála středověká tvrz již ve 14. století, teprve po roce 1600 ji nahradil renesanční zámek, jenž v 18. století Šiškové z Jamolic barokně upravili.  

Historie

Jihozápadně od Horažďovic se nachází malá vesnička Mačice, o níž máme první zprávy již ze 14. století, tou dobou tu pobýval jakýsi Dobec a po něm jeho dcery. Až v roce 1418 se hovoří o Aleši z Mačic, který zdejší statek prodal Heřmanovi a Vojtěchovi Horčickým z Prostého. Koncem 15. století na Mačicích seděl Jan Horčický z Prostého, který se spřáhl s nechvalně proslulým Zdeňkem Malovcem z Malovic, opovědník a zemský škůdce tak dlouho pokoušel trpělivost okolních měst, až se města spojila za účelem vojenského tažení proti Malovcovi, roku 1521 pak přitáhla vojska i k Mačicím a tvrz vypálila. Jan se přesto na Mačicích udržel až do 30. let 16. století. Posléze se poněkud nejasným způsobem dostal mačický statek do držení Březských z Ploskovic, kteří tvrz renesančně upravili. Za 30leté války byly Mačice komisionálně prodány Zdeňku Ježovskému z Lub, po něm se tu vystřídalo několik majitelů, Říčanští, Malovcové, Umvertové, až roku 1724 se tu konečně na delší čas usadili Šiškové z Jamolic. Potomci Jana Arnošta Šišky, prvního mačického pána, si posléze nechali zdejší šlechtickou rezidenci upravit do podoby barokního zámku.

Zámek je dvoukřídlou patrovou budovou s velmi výrazným balkónem na přízemních arkádách. Ke kratšímu jižnímu křídlu bylo posléze připojeno křídlo severní. Zámecký areál doplňuje barokní kaple a socha sv. Jana Nepomuckého. Celkové panorama pěkně dokresluje rybníček v popředí a hospodářský dvůr, jenž uchovává zbytky původní tvrze, v pozadí.

Jako většina těchto menších vesnických zámků i Mačice byly ve 2. polovině 20. století využívány státem zvláště jako bytové prostory, dnes je objekt nepřístupný a v soukromých rukách.  

Fotografie

Zámek Mačice (čp. 1)Zámek Mačice (čp. 1)