Vojtěch Horčický z Prostého

Zámek Mačice (čp. 1)
V malé vísce nedaleko Horažďovic stála středověká tvrz již ve 14. století, teprve po roce 1600 ji nahradil renesanční zámek, jenž v 18. století Šiškové z Jamolic barokně upravili.