císař František I.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Meclov
Vesnice s kostelem Archanděla Michaela. Poblíž rovinné sídliště doby bronzové (Březí).

Zámek Mačice (čp. 1)
V malé vísce nedaleko Horažďovic stála středověká tvrz již ve 14. století, teprve po roce 1600 ji nahradil renesanční zámek, jenž v 18. století Šiškové z Jamolic barokně upravili.