Zřícenina sklárny Stará Huť u Lídlových Dvorů

Lídlovy Dvory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Proslulou tradici šumavského sklářství dokládají pozůstatky vůbec nejstarší sklárny na Kašperskohorsku založené na 1100 m vysokém vrchu nedaleko Podlesí.

Historie

Nejstarší doklady výroby skla na Šumavě pochází ze 14. století z okolí Vimperka. Sklo se na Šumavě vyrábělo a zpracovávalo odnepaměti. Toto tradiční řemeslnné odvětví se však výrazně rozvinulo zvláště od konce 18. století, kdy se již jednalo o moderní dílny využívající nejnovější výrobní postupy. Na zalesněném kopci v nadmořské výšce 1100 m. n. m. se dodnes nachází pozůstatky jedné z nejstarších skláren v okolí Kašperských Hor. Sklo se na Staré Huti tavilo snad již v 16. století, byť archeologicky prozkoumané trosky výrobny jsou datovány až do 2. poloviny 18. století. Až do konce 19. století, kdy byla sklárna v provozu, se tu vyrábělo duté a tabulové sklo, stejně jako luxusnější zboží se zatavenými rubínovými vlákny, v odpadních haldách kolem sklárny byly navíc objeveny pateříky, knoflíky, části lustrů, napodobeniny drahých kamenů či skla do brýlí. 

Poměrně široký sortiment produkovala jediná výrobní hala, v níž byly umístěny dvě pece, a v její blízkosti dva menší sklípky. Vlastní stavba byla kamenná s horní roubenou konstrukcí. V nevelkém areálu nebylo možné sklo dále upravovat, tudíž broušení a malování bylo nutné provádět mimo sklárnu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.