rubínová vlákna

Zřícenina sklárny Stará Huť u Lídlových Dvorů
Proslulou tradici šumavského sklářství dokládají pozůstatky vůbec nejstarší sklárny na Kašperskohorsku založené na 1100 m vysokém vrchu nedaleko Podlesí.