pateříky

Sklárna v Anníně s vilou (čp. 22) a hrobkou rodiny Schmidů
Nejstarší dosud pracující sklárna vznikla na Šumavě již v polovině 18. století. Nejen unikátní sklářské výrobky, ale i jedinečné technologie zpracování skla si získaly světový věhlas.

Zřícenina sklárny Stará Huť u Lídlových Dvorů
Proslulou tradici šumavského sklářství dokládají pozůstatky vůbec nejstarší sklárny na Kašperskohorsku založené na 1100 m vysokém vrchu nedaleko Podlesí.