Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Muzeum v Kašperských Horách připomíná historii zdejšího zlatorudného hornictví a také tradiční lidové umění a řemesla, především šumavské sklářství.

www: http://muzeum.sumava.net/?page_id=51

Historie

V bývalém činžovním domě na náměstí v Kašperských Horách sídlí jedna z poboček Muzea Šumavy v Sušici. Kašperskohorské muzeum bylo založeno v roce 1924 a specializuje se na historii zdejšího zlatorudného hornictví, šumavské sklářství, lidové umění oblasti Šumavy, gotickou a barokní plastiku či osobnosti výtvarného umění spjaté s regionem (Josef Váchal, Alois Moravec). Mezi prezentovanými exponáty zaujme vedle mimořádné sbírky šumavského skla také část mincovního pokladu, nalezeného při rekonstrukci náměstí. Za pozornost stojí též přírodovědná expozice, jediná svého druhu v okrese Klatovy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.