Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dominantou kašperskohorského náměstí je arciděkanský gotický kostel z 2. poloviny 14. století zasvěcený sv. Markétě.

Historie

Gotický kostel na náměstí v Kašperských Horách byl postaven krátce po založení zdejší hornické osady. Tvoří jej trojlodní bazilika s velmi dlouhým presbytářem zakončeným pětibokým závěrem. V exteriéru zaujme zvláště opěrný systém řešený opěráky a na západní straně vztyčená věž. V průběhu let byl kostel několikrát opravován, záznamy o této aktivitě hovoří o roku 1597, 1698, 1773 a 1883. Koncem 18. století bylo v důsledku požáru nutné vyspravit hlavní loď, která byla nově sklenut valenou klenbou, na rozdíl od bočních lodí, kde jsou zachovány křížové klenby s žebry. Znovu byl kostel poškozen řáděním červeného kohouta opět o sto let později, roku 1883 byl upraven do novogotické podoby a také k němu byla přistavěna nová věž. Před koncem 19. století se proměnil i vnitřek kostela, když jej vymaloval malíř Heiserer.

Kostel byl původně zasvěcen sv. Linhartu, až později sv. Markétě, kterou uctívala zdejší havířská rodina. Její obraz z roku 1720 zdobí hlavní oltář kostela, který je velkoryse doplněn sochami andělů a světců. Ačkoli pochází většina vnitřního vybavení kostela z konce 18. století, najdeme zde i památky mnohem starší. Pozdně gotické sochy sv. Kryštofa a Šebestiána a Panny Marie byly zhotoveny kolem roku 1500 původně pro kostel Panny Marie Sněžné, deskový malovaný epitaf nese letopočet 1627, některé náhrobníky jsou datovány do 16. století. Naopak až v 19. století vznikla malovaná křížová cesta a kohoutí kříž z Nicova umístěný na vnější straně presbytáře.  

Fotografie

Kostel sv. Markéty v Kašperských HoráchKostel sv. Markéty v Kašperských HoráchKostel sv. Markéty v Kašperských Horách