Kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Novorománský kostel vystavěl v pol. 19. století Jan Buchinger nedaleko údajně léčivého pramene, aby pojal desítky poutníků směřující sem v době kašperskohorské mariánské pouti.  

Historie

Jihozápadně od náměstí, v Nerudově ulici, vyvěrá ze skály pramen, jenž byl v minulosti prohlášen za léčivý. Již v 17. století tu byla zřízena malá barokní kaple, avšak pramen se stal oblíbeným poutním místem, kam každoročně 5. srpna přicházely desítky poutníků. Aby bylo možné na místě sloužit mši a bylo všem při té příležitosti umožněno vstoupit do svatostánku, bylo v polovině 19. století rozhodnuto o výstavbě většího kostela. Realizaci stavby provedl zednický mistr Jan Buchinger v letech 1850 až 1867.

Kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné je nevýrazná jednolodní stavba se dvěma věžemi v západním průčelí, vystavěný v novorománském slohu. Polygonální uzávěr zakončuje nízká procesní chodba, zajímavým prvkem poutajícím pozornost jsou nestejná křídla vstupních vrat.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských HoráchKostel Panny Marie Sněžné v Kašperských HoráchKostel Panny Marie Sněžné v Kašperských HoráchKostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách