obraz sv. Markéty

Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách
Dominantou kašperskohorského náměstí je arciděkanský gotický kostel z 2. poloviny 14. století zasvěcený sv. Markétě.