Minoritský klášter s kostelem Panny Marie v Horažďovicích (čp. 313)

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: gotika, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Původní minoritský klášter, který dnes spravuje kongregace školských sester de Notre Dame, vystavěl Půta Švihovský z Rýzmberka, jenž si jej zřejmě vyhlédl jako místo svého posledního odpočinku. 

Historie

Původně minoritský klášter založil koncem 15. století na místě kaple sv. Michala z počátku 14. století Půta Švihovský z Rýzmberka, jenž si tento kostel vyvolil za místo svého posledního odpočinku. Náhrobek z červeného mramoru, který je dodnes v kostele k vidění, zobrazuje Půtu jako ideál středověkého šlechtice.

V době pobělohorské rekatolizace byl klášter přestavěn a jeho majetek se rozrostl o nové nadace díky Šternberkům. V rámci josefínských reforem byl konvent kláštera zredukován a roku 1814 zaniká zcela. Objekt následně posloužil jako obecní sýpka, škola či koželužna.

Roku 1862 byl kostel znovu vysvěcen poté, co klášter odkoupila kongregace školských sester de Notre Dame, která jej spravuje i v současnosti.

Další

Literatura

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Sv. 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.