minorité

Historické jádro města Stříbro
Stříbro bylo založeno v půli 13. století a budováno na pravidelném půdorysu, jádro obce se zbytky opevnění bylo roku 1992 díky svému historickému rázu prohlášeno městskou památkovou zónou.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Minoritský klášter s kostelem Panny Marie v Horažďovicích (čp. 313)
Původní minoritský klášter, který dnes spravuje kongregace školských sester de Notre Dame, vystavěl Půta Švihovský z Rýzmberka, jenž si jej zřejmě vyhlédl jako místo svého posledního odpočinku. 

Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)
V klášteře minoritů, budovaném od půle 13. století a zrušeném roku 1785, dnes sídlí městské muzeum, z přilehlého kostela svaté Máří Magdaleny se zachovala pouze část obvodových zdí.