koželužna

Koželužna v Úterý (čp. 176)
Bývalá koželužna jižně od náměstí.

Minoritský klášter s kostelem Panny Marie v Horažďovicích (čp. 313)
Původní minoritský klášter, který dnes spravuje kongregace školských sester de Notre Dame, vystavěl Půta Švihovský z Rýzmberka, jenž si jej zřejmě vyhlédl jako místo svého posledního odpočinku. 

Nýrsko
Jedno z nejprůmyslovějších měst Klatovska bylo původně rozděleno na dvě části, Horní Nýrsko patřící k hradu Pajrek a Dolní Nýrsko připojené k bystřickému panství. V polovině 16. století pak obě části spojili Kocovští z Dobrše.  

Sušice
Nepříliš významné královské město Sušice se stalo světově proslulým díky výrobě tradičních sušických zápalek. 

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.