Sejpy u Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: starověk

Stručné představení

Dávnou tradici rýžování zlata na Otavě dodnes připomínají v okolí Dlouhé Vsi dobře patrné hromady přerýžovaného říčního písku, kterým se říká sejpy neboli hrůbata.  

Historie

Počátky rýžování zlata ze dna řeky Otavy, jejíž říční písek býval zlatem navýsost prosycen, sahají do doby bronzové, kdy tuto oblast osídlily keltské kmeny Bójů, proslulých rýžovníků zlata. Po několik set let, kdy v této krajině pobývali, vytěžili z říčního dna tisíce kilogramů zlata, které nejčastěji přetavili za účelem ražby mincí. Díky čilému obchodnímu ruchu se tak otavské zlato dostalo do celé střední a částečně i jižní Evropy. Právě Keltové také dali řece Otavě jméno Atawa, tedy Zlatá řeka, stejně jako Šumavě, jejíž keltský název znamenal Zlatá země.

Keltové však zdaleka nedokázali získat všechnu drahocennou rudu z otavského dna, s rýžováním tak pokračovali ještě Slované a zvláště intenzivně se přesíval otavský písek ve 12. až 14. století. Památkou na tuto rýžovnickou tradici jsou dodnes její odpadní produkty, tedy hromady zlata zbaveného písku na březích řeky, tyto jsou zvláště výrazné právě v okolí Dlouhé Vsi.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.