Fara ve Všerubech (čp. 85)

Všeruby - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrová budova fary dostavěná v roce 1650.

Historie

Farností byly Všeruby od roku 1650, kdy si obyvatelé Všerub vymohli povolení ke stavbě kostela, fary a hřbitova s tím, že vše k tomu potřebné uhradí vlastními náklady a nutné živobytí poskytnou také faráři. Budova fary těsně přiléhá k budově kostela, a jde o patrovou budovu s valbovou střechou. Dnes je ve značně zchátralém stavu, neznámý je také osud starých pamětních knih všerubské fary.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara ve Všerubech (čp. 85)Fara ve Všerubech (čp. 85)