farní knihy

Fara ve Všerubech (čp. 85)
Patrová budova fary dostavěná v roce 1650.