Zřícenina tvrze Tasnovice

Tasnovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zbytky věžovité středověké obytné věže.

Historie

Místní tvrz na pravém břehu Radbuzy patřila nejprve vladykům z Tasnovic. Zmíněna je poprvé ve 14. století. Z dalších významných rodů, kterým patřila, připomeňme Vidršpergáry, Ronšperky a především tasnovickou větev rodu Černínů. Roku 1511 se zde měl skrývat u Václava z Ronšperka hledaný opovědník z Horní Falce jménem Wolf Satzendorfer. Svoji úlohu ztratila tvrz až po připojení Tasnovic k panství v Horšovském Týně. Zbytky tvrze se dochovaly u hospodářského dvora. Zřetelné jsou zbytky věžovité středověké obytné věže (patrně třípatrová stavba s klenutým přízemím obklopená kruhovou hradbou). Tvrz chránil ještě dvojitý vodní příkop. Svou původní podobu si udržela do konce 17. století. Poté, co Tasnovice přešly pod Horšovský Týn, psalo se o tvrzi ještě několikrát jako o zámku, snad zde došlo k nějakým drobnějším úpravám. Později měla tvrz sloužit jako špýchar. Část vodního příkopu byla zasypána v 80. letech 20. století, kdy v sousedství fungoval státní statek. Z tvrze zbylo na začátku 21. století přízemí rozdělené na dva valeně klenuté sklepy. Zachovaly se také zbytky obvodové hradby a části vodních příkopů. Záchranný archeologický průzkum probíhal na tvrzi v letech 1976 – 1978.

Fotografie

Zřícenina tvrze Tasnovice