Černínové z Tasnovic

Mělnice
Malebně působící vesnice rozložená stupňovitě na příkrém svahu. Kostel sv. Jiljí. Tvrziště v horní části vsi.

Vidice
Vesnice s málo známým, kdysi poutním kostelem sv. Apoleny.

Zřícenina tvrze Tasnovice
Zbytky věžovité středověké obytné věže.