Historické jádro vsi Stráž

Stráž - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Historie

Z původní bohaté architektury vsi se zachoval pouze zlomek. I nejcennější roubenka č. E 1 prošla úpravami pro rekreaci. Dříve v literatuře často zmiňovaný roubený špýcharový dům čp. 46 již neexistuje. Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.    

V 19. století vzniklo čp. 19, vedle kterého stojí pamětní kříž. Jedná se o malé roubené stavení v kožichu se zápražím. Dům čp. 20 se srubovými konstrukcemi (světnice sroubená z nehraněných kuláčů) zřejmě vznikl v polovině 19. století. Mladší je jeho zděná patrová sýpka. Roubená je světnice dvojdomku čp. 22/ č. E 3 ve svahu v jižní části obce. Z domu špýcharového typu čp. 33 zůstala stát jen část. Dřevěná obytná část byla pro zchátralý stav zbořena. Zbyla jen zděná část se síní a původním špýcharem. Roubené v kožichu je také čp. 2 ve východní části vesnice. Z domů špýcharového typu se v obci zachoval již jen jeden objekt – čp. 37. Dům má klasickou trojdílnou dispozici a roubenou světnici s povalovým stropem. I tento objekt byl však již částečně modernizován.

Památkově cenná jsou i čp. 25 a 29 (novodobě upravená dřevěná jádra) a zděné obytné stavení statku čp. 10.

U domů čp. 43 a 44 stojí pomník obětem obou světových válek.

Fotografie

Historické jádro vsi StrážHistorické jádro vsi StrážHistorické jádro vsi StrážHistorické jádro vsi Stráž