pomník obětem válek

Historické jádro vsi Stráž
Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Stráž
Jedna z mladších chodských vesnic. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)
Obec charakteristická drobnými usedlostmi a spletí uliček.