Hradiště Na zámku u Podražnic

Podražnice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Staré halštatské hradiště.

Historie

Na Zámku (450 m n. m.), na skalnatém ostrohu nad obcí Podražnice a hlubokým údolím potoka se nachází staré halštatské hradiště. V 90. letech 20. století byla část hradiště odlesněna. Hradiště chránil z části dochovaný dlouhý val z kamení a hlíny, který dosahoval výšky až 5 m. Nechyběl mělký příkop a brána na severovýchodní straně. Ještě před vznikem opevnění zde patrně měli útočiště lidé pozdní doby bronzové.

V okolí se našlo osm mohylníků ze střední a mladší doby bronzové, které byly prokopávány již od doby jejich objevení. V Kocourovském lese (zčásti již na katastru obce Kocourov) se dodnes dochovaly až 2 metry vysoké mohyly i hlinité náspy.  Mohyly patří k mohylové kultuře střední doby bronzové a ke kultuře milavečské, měly i kamennou konstrukci.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.