mohylník

Hradiště Na zámku u Podražnic
Staré halštatské hradiště.

Podražnice
Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.