Hospodářský dvůr sv. Jiří v Poběžovicích

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hospodářský dvůr pivoňského kláštera byl založen v roce 1752 na místě zaniklé středověké vsi s kostelem sv. Jiří.

Historie

Asi 1,5 km severně od Poběžovic se po pravé straně silnice na Hostouň rozléhá areál pozdně barokního hospodářského dvora. V čele ze čtyř stran uzavřeného dvora stojí patrová obytná a správní budova krytá mansardovou střechou. Při jejích nárožích jsou umístěny dvě symetricky řešené vjezdové brány. Po stranách vymezují areál dvora hospodářské budovy chlévů a stájí a na straně protilehlé hlavním vjezdům jej uzavírá mohutný objekt stodoly. Stavby jsou datovány chronogramem v kartuši nad portálem správní budovy do roku 1752. Dvůr nechali vystavět pivoňští augustiniáni, a to na místě zaniklé vsi středověkého původu. V této vsi, nazývané Rokošín, která se poprvé zmiňuje již v roce 1115, stával kostel sv. Jiří, podle nějž byl nově založený dvůr pojmenován. Dnes dlouhodobě neudržovaný, nevyužívaný, a tudíž chátrající areál je od roku 1999 chráněn jako nemovitá kulturní památka.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.