Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Gotický kostel postaven kolem roku 1500, barokní fara z poloviny 18. století.

Historie

Kostel byl postaven v pozdní gotice někdy kolem roku 1500. Založil ho Zdeněk Dobrohost z Ronšperka, který je v kostele také pohřben (zemřel v roce 1506, v kostele zůstal dochován jeho náhrobník). V kostele si zřídili hrobku i další držitelé panství, Švamberkové. Ta byla vypleněna roku 1620 spolu s městečkem císařskými vojáky. V 17. století došlo k barokizaci kostela. V polovině 18. století byla postavena budova fary (čp. 54), snad na místě středověké trvzi. Podobu kostela poznamenala dále přestavba roku 1902, kdy byla zbořena jedna z věží v průčelí. Upravován byl rovněž interiér.
Kostel se dnes skládá z plochostropé lodi a polygonálního presbytáře, jeho okna jsou ještě gotická. Z původních dvou věží zbyla jen ta nižší, zakončená plechovou bání. V interiéru se zachoval dřevěný kazetový strop, štuková výzdoba a renesanční náhrobníky.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v PoběžovicíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích