Fara v Poběžovicích (čp. 54)

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrová stavba s valbovou střechou, snad na místě původní tvrze.

Historie

Podle některých názorů se nacházela v místech dnešní barokní fary (a dvou vedlejších domů) stará středověká tvrz. Tento názor se opírá o existenci masivních základových zdí. Ve sklepě budovy je i starobylá studna. Zároveň ale existuje hypotéza lokalizující starou tvrz do míst dnešního zámku. Fara je patrová s valbovou střechou, její síň má dochovaný trámový strop. Vznikla patrně v polovině 18. století, její renovace proběhla kolem roku 1920.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fara v Poběžovicích (čp. 54)Fara v Poběžovicích (čp. 54)