Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)

Kout na Šumavě - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Tzv. tkalcovské kolonie z počátku 19. století pro pracovníky manufaktury.

Historie

Unikátní jsou domky tzv. tkalcovské kolonie. Kolonie vznikla pravděpodobně počátkem 19. století pro pracovníky manufaktury. Tvoří ji malé roubené i zděné domky a dvojdomky v řadové zástavbě podél dvou ulic v jižní části vsi. O kolonii se píše jako o skutečném unikátu. Domky nemají hospodářské zázemí, protože se jejich obyvatelé neživili primárně zemědělstvím. Nejstarší domky mohly vzniknout již na přelomu 18. a 19. století. Z roubených staveb je cenné trojdílné čp. 96 v kožichu s polovalbovou střechou. Částečně roubené je i sousední čp. 98 a čp. 99. Čp. 100 má trojdílnou dispozici, jeho stěny jsou sroubené z kuláčů, druhotně přibyla hliněná mazanina, střecha je sedlová s bedněnými štíty. Vedlejší trojdílné čp. 101 bylo již upravováno. Dvojdomek roubených dvojdílných stavení č. E 20 a č. E 3 ukončuje od jihozápadu řadu domků, stavení k sobě přiléhají zadní stěnou síně. Domek čp. 126 s roubenou, částečně podezděnou omítanou světnicí a sousední malou stodolou vznikl až po roce 1838. Ze zděných stavení v kolonii z 19. století stojí za zmínku zejména čp. 128. Pěkné jsou také původní dvojdomky čp. 131, č. E 23 a čp. 158 s č. E 26. 

V jižní části vesnice (jižně od potoka) se dochovalo několik objektů lidové architektury patřící typově k Chodsku. Nejčastěji je zmiňován roubený selský statek v kožichu čp. 82 z počátku 19. století. Klasický trojdílný dům je krytý polovalbovou střechou s bedněným štítem, vedle domu stojí zděné chlévy, v zadní části dvora pak pilířová stodola s cihlovými vyzdívkami. Vedlejší dům čp. 83 je rovněž roubený v kožichu, zadní část je zděná, střecha polovalbová. Roubené domy čp. 67 a 79 již byly částečně modernizovány.

Zajímavé zděné klasicistní domy najdeme u pivovaru. Před pivovarem upoutá klasicistní čp. 2 (fasády, vstupní dveře), naproti pivovaru dlouhý patrový dům čp. 4 (střídmé klasicistní průčelí s plošnou bosáží, v přízemí kamenné vstupní portálky). Poblíž čp. 4 stojí velká klasicistní vrchnostenská sýpka. Dochoval se i tzv. úvaz pro dobytek (konstrukce k uvazování koní či volů).

Fotografie

Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)