vrchnostenská sýpka

Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)
Tzv. tkalcovské kolonie z počátku 19. století pro pracovníky manufaktury.