Historické jádro města Horšovský Týn

Horšovský Týn - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Domy s gotickými portály, zbytky opevnění.

Historie

Horšovský Týn byl opevněn patrně z příkazu arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Z opevnění se dodnes nezachovalo mnoho. Největší část se dochovala na severní straně města, části hradeb s příkopem jsou viditelné při pohledu od parku. Hradby byly původně vysoké až 8 metrů. Z fresky v postraní kapli v kostele sv. Apolináře známe přibližnou podobu dvou městských bran. Zbytky zdiva Dolní brány (zvaná také Bavorská či Domažlická) byly objeveny roku 1996 v ulici Edvarda Beneše. Z Horní brány (Plzeňské) se nedochovalo nic, v místě domu čp. 1 se však našla část zdiva Přední brány, která tvořila předsunuté opevnění Horní brány. Městem procházela obchodní stezka ve směru od jihozápadu k severozápadu.

Fotografie

Historické jádro města Horšovský TýnHistorické jádro města Horšovský TýnHistorické jádro města Horšovský TýnHistorické jádro města Horšovský Týn